Fumigacja to znana od lat metoda zwalczania szkodników. W niektórych sytuacjach wciąż pozostaje niezastąpionym rozwiązaniem. Należy jednak podkreślić, że bezpieczną fumigację potrafią wykonać wyłącznie profesjonalni technicy DDD, którzy dostęp do atestowanych fumigantów uzyskali dopiero po wykonaniu specjalistycznych szkoleń. 

Czym jest fumigacja?

Z definicji fumigacji wynika, że jest to metoda likwidacji insektów lub gryzoni poprzez zastosowanie substancji biobójczej w postaci par, gazu lub dymu. Zamierzony efekt osiągany jest dzięki odpowiednio długiej ekspozycji szkodników na działanie środka chemicznego w określonym stężeniu. To właśnie czas trwania fumigacji oraz osiągnięcie odpowiednio wysokiego stężenia substancji aktywnej decydują o skuteczności tej metody. Oba te parametry zależą z kolei od wielu innych czynników, wśród których największe znaczenie mają:

– temperatura zewnętrzna,

– gatunek zwalczanych szkodników,

– sposób przeprowadzenia zabiegu (np. użycie komory fumigacyjnej),

– rodzaju wykorzystanych środków chemicznych,

– postaci, w jakiej pierwotnie występuje zastosowany fumigant (postać gazowa lub stała).

Do czego stosuje się fumigację?

Ze względu na wysoką skuteczność tego sposobu usuwania szkodników, fumigacja jest powszechnie stosowana w wielu gałęziach gospodarki. W branży transportowej zagazowuje się palety, naczepy i kontenery. W rolnictwie na olbrzymią skalę stosuje się fumigację w silosach z ziarnami. Natomiast w przetwórstwie w ten sposób zabezpiecza się zarówno składniki, jak i gotowe produkty spożywcze. 

Należy jednak podkreślić, że powyższe przykłady to przemysłowe zastosowania fumigacji, wykonywane w ścisłym reżimie sanitarnym, z zastosowaniem rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa po to, aby nie narażać ludzi i zwierząt na kontakt z substancją biobójczą lub jej pozostałościami. Z zachowaniem tych samych zasad fumigację powinno wykonywać się w branży DDD. 

Fumigacja – zalety

Przemysłowa fumigacja posiada wiele zalet, z których zdecydowana większość dotyczy specyfiki konkretnej branży. Skupimy się zatem na zaletach tej metody w sektorze DDD. Do największych korzyści z fumigacji zaliczamy:

– wysoką skuteczność osiąganą już po jednorazowym zabiegu,

– łatwy i bezpieczny sposób aplikacji środka (stosujemy wyłącznie fumiganty w postaci tabletek lub płytek, z których biobójczy gaz wydziela się samoistnie w wyniku kontaktu z parą wodną zawartą w powietrzu),

– stosunkowo niską cenę fumigacji,

– krótki czas likwidacji szkodników, dzięki czemu fumigacja jest jedną z najbardziej humanitarnych form zwalczania gryzoni.

Fumigacja w zabiegach DDD

Do skutecznego zwalczania insektów za pomocą fumigacji, niezbędne jest utrzymanie odpowiedniego stężenia gazu w pomieszczeniu przez okres od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu godzin. Jest to więc zabieg czasochłonny. Ponadto niezależnie od wybranego fumigantu, zawsze będzie to substancja, która w stężeniu roboczym jest niebezpieczna również dla ludzi i zwierząt. Do jej neutralizacji konieczne jest gruntowne, a więc często długotrwałe, odwietrzanie fumigowanych pomieszczeń. 

Z powyższych powodów nie stosujemy tej metody likwidacji np. karaluchów, pluskiew czy innych owadów. Natomiast podczas fumigacji do zwalczania kretów i nornic, substancja biobójcza aplikowana jest poza budynkami, co oczywiście znacząco obniża potencjalne niebezpieczeństwo dla osób postronnych. 

Zwalczanie kretów i nornic metodą fumigacji

Każdy zabieg zwalczania fumigacją kretów lub nornic zawsze poprzedzają szczegółowe obserwacje śladów aktywności tych zwierząt. Przede wszystkim należy zlokalizować te tunele lub kopce, które są odwiedzane przez szkodniki. W przeciwnym wypadku koszty zabiegu wzrosną zupełnie niepotrzebnie.

W następnym etapie do aktywnych tuneli podajemy odpowiednią ilość tabletek lub pastylek z fosforkiem glinu. W ten sposób możemy regulować docelowe stężenie gazu roboczego. Po zabezpieczeniu otworu w ciągu kilku godzin pod wpływem kontaktu płytek lub pastylek z wilgocią zawartą w powietrzu i w glebie zachodzi reakcja chemiczna, podczas której powstaje fosforowodór. W stężeniu roboczym gaz ten neutralizuje szkodnika w ciągu około 30 minut. Zwierze nie zdycha więc godzinami uwięzione w potrzasku czy z powodu zatrucia. Dlatego właśnie fumigacja uważana jest za jedną z najbardziej humanitarnych metod zwalczania szkodników. 

Czy fumigacja jest bezpieczna?

W kontekście stosowanej przez nas metody fumigacji na szczególną uwagę zasługują trzy kwestie:

  1. Środek roboczy nie jest podawany w postaci gazu, lecz tabletek, pastylek lub płytek. Dzięki temu wyeliminowaliśmy ryzyko przypadkowego rozpylenia trującej substancji poza docelowym miejscem jej użycia.
  1. Pastylki, płytki czy tabletki z fosforkiem glinu pozwalają precyzyjnie dobrać skuteczną dawkę fosforowodoru, a przede wszystkim umieszczane są bezpośrednio w tunelach szkodników. W ten sposób zwiększamy skuteczność zabiegów oraz minimalizujemy ryzyko przypadkowego kontaktu z fosforowodorem osób postronnych czy zwierząt, ponieważ uwalnianie się gazu roboczego zachodzi pod powierzchnią ziemi. 
  1. Po wykonaniu zabiegu nie trzeba usuwać pozostałości fosforowodoru, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet przez dłuższy czas pozostawały one w tunelach, zabezpieczając je przy okazji przed zasiedleniem przez inne zwierzęta. Nie zachodzi również konieczność utylizacji zlikwidowanych szkodników, bo znajdują się przecież pod powierzchnią gruntu. 

Jednakże w tym miejscu chcielibyśmy przestrzec przed korzystaniem z usług firm, które fumigację stosują do likwidacji insektów czy gryzoni w pomieszczeniach zajmowanych przez ludzi. Bez względu na formę dostarczenia do pomieszczenia fosforowodoru lub innego fumigantu, działania takie stanowią zagrożenie zdrowia lub nawet życia dla osób postronnych i zwierząt domowych. Bezpieczne korzystanie z fumigowanego pomieszczenia jest możliwe wyłącznie po jego gruntownym odwietrzeniu oraz usunięciu resztek fumigantu w postaci stałej.  

Dlatego jeżeli ktoś proponuje Ci zabieg, podczas którego będziesz musiał opuścić mieszkanie na dłużej niż trzy godziny (bezpieczne odpluskwianie metodą zamgławiania trwa znacznie krócej), istnieje spore prawdopodobieństwo, że chodzi o fumigację pomieszczeń. Radzimy skorzystać wtedy z usług innej firmy DDD. 

Fumigacja Warszawa

Zwalczanie kretów i nornic metodą fumigacji wykonujemy na terenie całej Warszawy oraz w ościennych miejscowościach. Wystarczy umówić wizytę podczas telefonicznej rozmowy z konsultantem naszej infolinii. Cena fumigacji w Warszawie zaczyna się od 250 zł. To koszt aplikacji pastylek lub tabletek do maksymalnie 10 kopców szkodników. Zwalczanie kretów i nornic w Warszawie na większą skalę zawsze wyceniane jest indywidualnie, a ostateczna cena fumigacji zależy wtedy od liczby miejsc, w których umieścimy pastylki lub  tabletki z fosforkiem glinu. 

Fumigacja – najczęściej zadawane pytania

  1. Czy zamgławianie to fumigacja?

Nie. Podczas zamgławiania substancja robocza rozprowadzana jest w formie miniaturowych kropel. Co prawda tworzą one mgłę, ale nie jest to postać gazowa. A przede wszystkim do zamgławiania nie używa się fosforowodoru.

  1. Czy do fumigacji na krety lub nornice trzeba się przygotować?

Możesz samodzielnie obserwować pojawiające się kopce lub wejścia do tuneli, aby szybko wskazać technikowi aktywne korytarze. W ten sposób przyspieszysz rozpoczęcie zabiegu, ale nie jest to konieczne. Fumigacja na krety i nornice nie wymaga szczególnych przygotowań. 

  1. Czy mogę samemu wykonać fumigację?

Zdecydowanie odradzamy eksperymentowanie z wszelkiego rodzaju świecami czy bombami fumigacyjnymi. Niektóre z nich uwalniają toksyczne gazy w sposób zupełnie niekontrolowany. Fumigację najbezpieczniej zlecić profesjonalnym firmom DDD.

  1. Czy fumigacja zawsze jest skuteczna?

Prawidłowo wykonane zabiegi fumigacji, poprzedzone zlokalizowaniem aktywnych korytarzy, wyróżnia skuteczność bliska 100%. Kluczowe jest jednak uzyskanie w tunelach roboczego stężenia fosforowodoru. Jeżeli technik oszczędza na pastylkach czy płytkach z fosforkiem glinu, szkodniki mogą przetrwać. Dlatego bardziej opłaca się wydać 250 zł na jednorazowy zabieg, który od razu usunie wszystkie szkodniki. 

  1. Fumigacja drewnianego domu – po co?

Za pomocą fumigacji można także skutecznie zwalczać szkodniki drewna. Metodę tę stosuje się zatem do kompleksowej ochrony wszelkich drewnianych konstrukcji. Jej zastosowanie wymaga dużych nakładów pracy, ale przynosi zadziwiająco dobre efekty.