Konieczność wdrożenia systemu HACCP dotyczy praktycznie wszystkich przedsiębiorstw które mają styczność z żywnością lub paszami dla zwierząt. W praktyce najwygodniej jest zlecić monitoring HACCP profesjonalnej firmie DDD. Sprawdź, co zyskasz, współpracując z DEZPRO?

Co to jest HACCP?

HACCP to skrót od angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Points, czyli Analiz zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. System ten został opracowany pod koniec lat 60. ubiegłego wieku w USA w celu zapewnienia odpowiednio wysokiej jakości produktów spożywczych. U jego podstaw leży zabezpieczenie całego łańcucha produkcji i dystrybucji począwszy od pozyskania surowców, a skończywszy na miejscach, w których żywność trafia bezpośrednio do konsumenta.

W Polsce konieczność wdrożenia systemu HACCP narzuca wiele aktów prawnych. Znajdziemy wśród nich na przykład Ustawę z dn. 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie żywności i żywienia, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady: nr 178/2002 z dn. 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Prawo narzuca obowiązek wdrożenia HACCP na producentów żywności, dodatków do nich i opakowań oraz na właścicieli:

  • firm cateringowych,
  • firm usługowych zajmujących się magazynowaniem, transportem i dystrybucją,
  • restauracji,
  • barów,
  • hoteli,
  • stołówek,
  • szkół, przedszkoli i żłobków,
  • sklepów spożywczych i przemysłowych.

Wdrożenie HACCP – zasady systemu i korzyści

Celem wdrożenia HACCP jest zminimalizowanie ryzyka skażenia żywności na każdym etapie jej produkcji i dystrybucji. Założenia systemu opierają się na usunięciu zagrożeń biologicznych (np. drobnoustroje insekty i gryzonie), fizycznych (np. piasek, części maszyn czy opakowań) i chemicznych (np. detergenty, ale także środki owadobójcze itp).

W praktyce cele systemu HACCP realizuje się dzięki wdrożeniu i przestrzeganiu jego siedmiu zasad:

a) identyfikacji zagrożeń i opisaniu środków zapobiegawczych,

b) identyfikacji krytycznych punktów kontroli (CCP),

c) identyfikacji limitów krytycznych,

d) ustaleniu systemu monitorowania CCP,

e) zdefiniowaniu działań korygujących,

f) opracowaniu procedur weryfikacji systemu,

g) wdrożeniu procedur zapisów.

DEZPRO oferuje swoje usługi w zakresie monitoringu HACCP, w ramach którego zyskujesz również możliwości błyskawicznej reakcji na pojawiające się zagrożenie np. w postaci inwazji insektów czy szczurów. Kontynuuj czytanie, aby poznać szczegóły monitoringu HACCP od DEZPRO.

Dobra praktyka produkcyjna (GMP)

Aby w ogóle można było uruchomić system HACCP w Twojej firmie, konieczne jest najpierw wdrożenie dwóch procedur: tzw. Dobrej praktyki produkcyjnej (z ang. GMP) oraz Dobrej praktyki higienicznej (GHP). Każda z nich definiuje szereg czynności, które należy podjąć, aby skutecznie dbać o jakość produkowanej lub dystrybuowanej żywności.

Jednym z punktów GMP są działania zabezpieczające przed plagami owadów i gryzoni w zakładzie. Rodzaj tych działań zależy oczywiście od wielu czynników, w tym specyfiki Twojej produkcji czy dystrybucji, opakowania produktu, jego rodzaju itp. Pamiętaj, że dezynsekcja czy deratyzacja muszą być przeprowadzane w sposób kontrolowany za pomocą certyfikowanych środków tak, aby nie skazić nimi żywności, co przecież także jest elementem tego systemu. Dlatego w praktyce współpraca z doświadczoną firmą DDD w zakresie monitoringu HACCP jest po prostu nieodzowna. 

Integrowane metody zwalczania szkodników

Dobra praktyka higieniczna (GHP) wskazuje z kolei na konieczność zabezpieczenia obiektu przed zagrożeniami biologicznymi za pomocą zintegrowanych metod zwalczania szkodników (IPM). Chodzi po prostu o to, aby działania podjęte w celi zmniejszenia liczebności np. insektów czy gryzoni były zarówno skuteczne i ekonomiczne, ale przede wszystkim bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. 

W tym celu należy korzystać z takich preparatów i sposób ich aplikacji, aby wykluczyć ryzyko skażenia żywności, a z drugiej strony efektywnie zwalczać zagrożenie. Dzięki usłudze stałego monitoringu HACCP od DEZPRO zyskujesz opiekę przeszkolonego personelu, który regularnie kontroluje Twoją firmę także pod kątem obecności insektów i gryzoni. A w przypadku stwierdzenia ich obecności, reagujemy skutecznie i szybko, aby wykluczyć ryzyko namnażania się szkodników.

Monitoring HACCP Warszawa

Monitoring HACCP oferujemy w obrębie całej Warszawy oraz w okolicznych miejscowościach. Po nawiązaniu współpracy zyskasz profesjonalną opiekę przeszkolonego personelu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem odwiedzamy wszystkie Twoje obiekty oraz wykonujemy szczegółowe inspekcje. Sprawdzamy karmniki deratyzacyjne, dokonujemy oględzin miejsc, w których mogą pojawiać się ślady obecności insektów.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy pomimo zastosowania środków profilaktycznych szkodnik zostanie odkryty na terenie obiektu, odwiedzamy Cię oczywiście poza normalną kolejnością i zidentyfikujemy zagrożenie. A potem usuwamy je skutecznie, ale bezpieczne. Co więcej, zajmujemy się również utylizacją zlikwidowanych szkodników. W cenie usługi monitoringu jest również bieżące prowadzenie całej dokumentacji HACCP dotyczącej obsługi w zakresie zwalczania zagrożeń biologicznych.

Zasięg usługi monitoringu HACCP:

Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

Monitoring HACCP – najczęściej zadawane pytania

1. Ile kosztuje monitoring HACCP?

Cena monitoringu HACCP od DEZPRO zawsze ustalana jest indywidualna, ponieważ jego zakres zależy od specyfiki Twojego biznesu. Więcej informacji uzyskasz na naszej infolinii.

2. Czy w ramach monitoringu instalujecie np. karmniki deratyzacyjne?

Monitoring HACCP to usługa regularnych przeglądów istniejących pułapek i karmników. Urządzenia te możemy oczywiście zainstalować dodatkowo. 

3. Czy po zamówieniu monitoringu HACCP w DEZPRO będę musiał płacić dodatkowo za kontrolę w ramach harmonogramu?

Wizyty określone w warunkach współpracy oraz inspekcje, które przeprowadzamy podczas każdej takiej wizyty, są wliczone w cenę usługi, więc nie będziesz musiał nic dopłacać.

4. Czy po uruchomieniu monitoringu HACCP w DEZPRO będę musiał płacić dodatkowo za usunięcie np. szczurów?

W ramach obsługi regularnie uzupełniamy stacje deratyzacyjne oraz monitorujemy obecność pozostałych szkodników. W przypadku nagłego pojawienia się gryzoni lub insektów podejmujemy dodatkowe, płatne działania w celu ich niezwłocznej likwidacji.

5. Czy przed uruchomieniem monitoringu HACCAP muszę wykonać dodatkowe czynności?

Monitoring HACCP prowadzony przez DEZPRO praktycznie eliminuje ryzyko namnażania się szkodników. Ale jeżeli masz już problem z gryzoniami lub insektami, przed uruchomieniem monitoringu będziemy musieli dokładnie je usunąć za pomocą odrębnych zabiegów deratyzacji lub dezynsekcji.