Przygotowanie mieszkania do ozonowania jest proste i bardzo ważne. Wpływa bowiem na bezpieczeństwo oraz skuteczność całego zabiegu. Sprawdź, jakie problemy rozwiązuje użycie ozonu oraz co zrobić, aby odpowiednio przygotować mieszkanie do ozonowania?

W tym artykule:

Ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych na Zachodzie zaczęto stosować już w latach 80. ubiegłego stulecia. Współcześnie ta bezpieczna metoda dezynfekcji i odświeżania wnętrz coraz częściej stosowana jest także w naszym kraju. I to nie tylko w kontekście walki z Covid-19. Poznaj fakty o ozonowaniu pomieszczeń i przygotowaniu mieszkania do zabiegu.

Jak działa ozonowanie?

Ozon w temperaturze pokojowej występuje pod postacią gazu. Jego cząsteczka składa się z trzech atomów tlenu. Wiązania tych atomów nie są zbyt trwałe i dlatego mówimy, że ozon jest bardzo reaktywny. To znaczy, że jeden z atomów łatwo odłącza się od pozostałych. Kiedy tak się stanie, ozon zamienia się w tlen, a uwolniony podczas przemiany atom wchodzi w reakcję z innymi substancjami w otoczeniu. Zachodzi reakcja utleniania, w trakcie której związki chemiczne pod wpływem tlenu rozpadają się na najprostsze substancje.

Zabieg ozonowania polega na nasyceniu wnętrza zamkniętego pomieszczenia ozonem do stężenia, w którym zachodzą reakcje utlenienia pomiędzy atomami tlenu, a cząsteczkami innych substancji. Mogą one krążyć w powietrzu lub znajdowywać się na powierzchniach wyposażenia lub ścian. Utleniające właściwości ozonu sprawiają, że jest on doskonałym dezynfekantem. Ale w stężeniach roboczych pozostaje środkiem toksycznym dla wszystkich organizmów żywych, a nie tylko bakterii, grzybów czy wirusów. Dlatego tak ważne podczas ozonowania jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Kiedy ozonowanie jest bezpieczne?

Wiesz już, że ozon wchodzi w reakcję z innymi cząsteczkami, powodując ich rozpad na prostsze związki. Proces ten dotyczy szczególnie substancji organicznych, co wykorzystuje się w celu dezynfekcji pomieszczeń oraz ich wyposażenia. Dzięki temu usuwa się niebezpieczne mikroorganizmy. Jednak równocześnie należy chronić inne organizmy żywe, w tym także rośliny, przed szkodliwym działaniem ozonu.

Podstawową zasadą bezpieczeństwa podczas ozonowania, jest absolutny brak w pomieszczeniach poddawanych zabiegom osób bez odpowiedniego zabezpieczenia dróg oddechowych. W praktyce w mieszkaniu pozostaje wyłącznie technik z firmy DDD. Powinien on także zadbać o to, by ozon nie ulatniał się z pomieszczenia, w którym wykonywany jest zabieg.

Aby ozonowanie było bezpieczne, należy także na bieżąco monitorować stężenie tego gazu. W pierwszej fazie zabiegu, podczas generowania trójtlenu chodzi o to, by docelowo osiągnęło ono odpowiednią wartość. Zaleca się stężenia robocze od 5 do 7 ppm, które należy utrzymać w pomieszczeniu przez ok. godziny. Im wyższe stężenie, tym zabieg może trwać krócej. W końcowej fazie ozonowania należy monitorować stężenie gazu do momentu, w którym osiągnie ono wartość rzędu 0,1 ppm. Dopiero wtedy można bezpiecznie korzystać z pomieszczenia bez konieczności stosowania środków ochrony osobistej (maski przeciwgazowej).

Czy ozonowanie jest zdrowe?

W stężeniach roboczych ozon działa na człowieka drażniąco, powodując kaszel, ból głowy i duszności. Dlatego właśnie na czas ozonowania powinniśmy opuścić mieszkanie. Jednakże gaz ten reaguje bardzo szybko (okres połowicznego rozpadu ozonu, czyli czas, po którym stężenie samoistnie spadnie o połowę, wynosi zaledwie od 20 do 30 minut). Proces ten można jeszcze przyspieszyć, poprzez wietrzenie pomieszczeń bezpośrednio po zakończeniu zabiegu.

Jeżeli zatem ozonowanie wykonywane jest przez specjalistę z firmy DDD, który dysponuje wiedzą oraz profesjonalnym sprzętem (wydajny ozonator oraz odpowiedni detektor), można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że ozonowanie ma wyłącznie pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Tak przeprowadzony zabieg usuwa bakterie, grzyby, wirusy i alergeny, jednocześnie skutecznie likwidując nawet bardzo trwałe i wyjątkowo nieprzyjemne fetory. Neutralizacja zapachów w trakcie ozonowania uzyskiwana jest poprzez utlenienie cząsteczek aromatycznych. W odróżnieniu od odświeżaczy, trójtlen nie maskuje aromatów, lecz skutecznie je usuwa. Zatem profesjonalne ozonowanie jest zdrowe.

Jak przygotować mieszkanie do ozonowania?

Przed rozpoczęciem zabiegu technik z firmy DDD dokona przeglądu pomieszczeń pod kątem ich przygotowania do ozonowania. Pamiętaj, że na kilkadziesiąt minut całe wnętrze zostanie poddane działaniu substancji, która bardzo łatwo reaguje z wieloma materiałami oraz substancjami organicznymi.

Aby przygotować mieszkanie do ozonowania należy:

– posprzątać. Jeżeli zabieg wykonywany jest w celu neutralizacji zapachu, koniecznie trzeba postarać się usunąć jego źródło. Kiedy problemem jest np. grzyb, użyj najpierw środka grzybobójczego nawet na bazie chloru. Bez obaw – ozonowanie i tak usunie pozostałości po chemikaliach, wykorzystanych do sprzątania,

– zadbaj o dokładne uszczelnienie pomieszczenia, w którym ma zostać wykonany zabieg. Zaklej kratki wentylacyjne, sprawdź szczelność okien. Szparę pod drzwiami na czas ozonowania można uszczelnić folią i taśmą samoprzylepną,

– ozon w stężeniu roboczym może utleniać niektóre materiały, szczególnie powłoki malarskie i substancje pochodzenia organicznego. Z tego powodu usuń z pomieszczenia wszelkiego rodzaju dzieła sztuki. Jeżeli to niemożliwe, starannie zakryj je folią i oklej samoprzylepną taśmą,

– wynieś rośliny, klatki dla zwierząt, urządzenia elektroniczne lub przedmioty te również zabezpiecz folią,

– jeżeli ozonowanie ma usunąć np. zapach wilgoci, przed jego wykonaniem należy osuszyć ściany i wyeliminować źródło przecieku. Po powodzi lub jednorazowym zalaniu sugerujemy usunąć wierzchnią warstwę przemoczonej farby. Ozon ma słabe właściwości penetracyjne, dlatego działa powierzchniowo.

Przed rozpoczęciem ozonownia nasz technik zawsze poinformuje Cię o tym, co należy zrobić, aby zabieg był skuteczny, a problem został usunięty już podczas pierwszej wizyty. O szczegóły dotyczące tego, jak przygotować mieszkanie do ozonowania, możesz także zapytać naszego konsultanta podczas telefonicznej rozmowy.

Samodzielne ozonowanie mieszkania

W Internecie nie brakuje poradników o tym, jak samodzielnie przeprowadzić ozonowanie mieszkania. W trosce o bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych, stanowczo odradzamy takie praktyki z kilku powodów:

1. Ozonator, który zapewnia osiągnięcie skutecznego stężenia gazu, kosztuje od 5000 zł wzwyż. Tańsze urządzenia mają po prostu za małą moc, dlatego nic nimi nie zdziałasz.

2. Wykorzystując profesjonalny sprzęt, musisz na bieżąco monitorować stężenie ozonu w pomieszczeniu. Jest to szczególnie istotne po zabiegu, aby wykluczyć ryzyko zatrucia ozonem osób postronnych.

3. Aby zabieg był skuteczny, a jednocześnie bezpieczny, należy właściwie dobrać nie tylko stężenie ozonu, ale i czas samego ozonowania do kubatury, kształtu i wyposażenia pomieszczenia. W tym celu niezbędne okazują się profesjonalna wiedza oraz doświadczenie.

4. W trakcie całego zabiegu, który może potrwać nawet kilka godzin, naszego technika chronią atestowane środki ochrony osobistej. Bez nich byłby narażony na toksyczne stężenia ozonu, które przy długiej ekspozycji mogą być nawet śmiertelne.

Do powyższych informacji dodaj także niską cenę ozonowania, która zaczyna się już od 200 zł. A teraz odpowiedz na pytanie, czy samodzielne ozonowanie mieszkania ma jakikolwiek sens?