Odpluskwianie we wspólnotach mieszkaniowych i w blokach bywa kłopotliwe w realizacji, kiedy nie wszyscy właściciele zgadzają się na przeprowadzenie zabiegów w swoich lokalach. Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za dezynsekcję? Dowiedz się, czy zawsze musisz zgodzić się na jej wykonanie?

W tym artykule:

W praktyce problem ten nie dotyczy wyłącznie odpluskwiania, ale również zwalczania innych insektów (np. prusaków, karaluchów, moli spożywczych) oraz gryzoni (myszy i szczurów). Szkodniki traktują blok czy kamienicę, jak swoje olbrzymie terytorium. Ale czy mieszkańcom, którzy nie zgodzą się na wykonanie zabiegów w ich lokalach, grożą jakieś konsekwencje?

Odpluskwianie wszystkich mieszkań – dlaczego?

Problem z pluskwami w blokach czy innych wspólnotach mieszkaniowych zaczyna się zwykle od niewielkiej liczby insektów, które bezwiednie któryś z lokatorów przyniósł do mieszkania np. w bagażu albo w używanych meblach. W sprzyjających warunkach szkodniki szybko i niepostrzeżenie się namnażają. Jeśli nie powstrzymamy ich na początku, już po kilku miesiącach w mieszkaniu może żerować całkiem spora kolonia.

Kiedy pluskiew jest dużo, zaczynają one wędrówki w poszukiwaniu nowych schronień oraz źródeł pożywienia. Przechodzą szczelinami wokół drzwi, kanałami wentylacyjnymi, mogą spacerować również pionami rur oraz po elewacji budynku. Właśnie w ten sposób najczęściej dostają się do innych mieszkań. Odpluskwianie przeprowadzone w całej nieruchomości okaże się więc nieskuteczne, jeśli nie usuniemy insektów z lokalu, który stanowi ich źródło. I właśnie dlatego profesjonalne zwalczanie pluskiew należy przeprowadzić we wszystkich mieszkaniach bloku czy kamienicy.

Kto jest odpowiedzialny za dezynsekcję w blokach?

W świetle prawa dezynsekcja, a więc również odpluskwianie, leży w obowiązku właścicieli lub zarządców nieruchomości. Traktuje o tym art. 22, ust. 1 z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.).

Należy jednak zauważyć, że zarządcy bloków oraz wspólnoty mieszkaniowe pozostają właścicielami jedynie części wspólnych budynków, czyli klatek schodowych, piwnic, suszarni, składzików itp., a więc tylko te pomieszczenia mogą poddawać zabiegom dezynsekcji czy deratyzacji. O należyty stan sanitarny i higieniczny mieszkań muszą zadbać już sami ich najemcy bądź właściciele.

Czy wspólnota mieszkaniowa ponosi koszty dezynsekcji?

Z reguły akcję odpluskwiania w bloku czy innej większej nieruchomości inicjuje administracja budynku. W tej sytuacji naturalnie to zarządcy czy wspólnoty mieszkaniowe ponoszą koszty wykonania zabiegów. W zależności od szczegółów umowy zawartej z firmą DDD w ramach zleconego przez administrację odpluskwiania bardzo często dezynsekcji poddawane są również wszystkie mieszkania.

Tylko kompleksowo wykonane zabiegi okazują się skuteczne, ale w praktyce nie wszyscy lokatorzy godzą się na wykonanie odpluskwiania w ich mieszkaniach. Wtedy administracja często ostrzega tych lokatorów, że jeżeli problem z insektami powróci, będą oni sami ponosić koszty kolejnej kompleksowej dezynsekcji. Ale sprawa wcale nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać.

Czy można odmówić odpluskwiania mieszkania?

Jako właściciel mieszkania musisz umożliwić wstęp do swojego mieszkania tylko w przypadku, kiedy konieczne jest podjęcie odpowiednich czynności względem nieruchomości wspólnej. Wynika to z ustępu 2. art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Jeżeli tego nie zrobisz i odmówisz odpluskwiania, musisz liczyć się z tym, że administracja pociągnie Cię do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jednakże w tym wypadku zarządca nieruchomości lub wspólnota mieszkaniowa będzie musiała udowodnić, że po przeprowadzonej dezynsekcji insekty rozniosły się w budynku z Twojego mieszkania. Jeśli tego nie zrobi, nie może żądać od Ciebie żadnego odszkodowania, ani tym bardziej poniesienia kosztów wykonania kolejnych zabiegów.

Warto jednak w tym miejscu odwołać się do zdroworozsądkowej logiki: jeśli masz w mieszkaniu pluskwy, jaki sens ma ukrywanie tego faktu, skoro w całym bloku przeprowadzane jest darmowe dla Ciebie odpluskwianie? Mieszkańcom, którzy mimo wszystko czują się nieprzekonani, podpowiadamy, aby zgodzili się chociaż na oględziny mieszkania wykonane przez techników z firmy DDD. Dzięki temu zyskają pewność, że problem insektów rzeczywiście nie dotyczy ich lokalu. Taka opinia przyda się również podczas ewentualnych sporów z administracją w sytuacji, kiedy odmówisz dezynsekcji czy deratyzacji.