Każdy z tych trzech zabiegów, wykonywanych w firmach, różni się nieco od wersji mieszkaniowych czy domowych, ale wszystkie łączy duża skuteczność. Oczywiście jedynie wtedy, gdy dezynsekcję, deratyzację lub dezynfekcję wykonuje przeszkolony technik z profesjonalnej firmy DDD. Odkryj, co możesz zyskać, gdy zadbasz o to, by te zabiegi wykonywano w Twojej firmie regularnie. 

Zapobieganie chorobom i szkodnikom — jakie zagrożenia dla zdrowia pracowników niosą ze sobą insekty, gryzonie i mikroby?

Zacznijmy jednak od określenia, jakie zagrożenia dla zdrowia pracowników niesie ze sobą zaniechanie wymienionych wyżej działań. Przede wszystkim chodzi tutaj o ryzyko infekcji chorobami zakaźnymi. Niektóre z nich mają stosunkowo łagodny przebieg, ale inne prowadzić mogą nawet do zgonu. 

Mikroby odpowiedzialne są za choroby takie jak np. wszystkie rodzaje grypy oraz oczywiście COVID-19. Zarazki skutecznie eliminuje profesjonalna dezynfekcja, która przy okazji usuwa także alergeny, zarodniki pleśni i innych grzybów oraz roztocza. Przynosi więc ulgę również osobom zmagającym się z alergiami. Ozonowanie, często stosowane do dezynfekcji, jednocześnie odświeża wnętrza i neutralizuje uciążliwe zapachy. 

Natomiast obecność gryzoni i insektów niesie ze sobą ryzyko zachorowania na: 

 • histoplazmozę, 
 • dur brzuszny, 
 • włośnicę, 
 • salmonellozę, 
 • wirusowe zapalenia wątroby,
 • wściekliznę,
 • Tularemię
 • Leptospirozy,
 • Boreliozę,
 • biegunkę, 
 • gruźlicę, 
 • czerwonkę, 
 • tężec, 
 • dżumę, 
 • trąd, 
 • cholerę, 
 • chorobę Heinego-Medina,
 • wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego, 
 • grypę żołądkową.

Bezpieczeństwo żywności — jak dezynsekcja, deratyzacja i dezynfekcja wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa żywności?

Skażenie mikrobiologiczne, insekty oraz gryzonie mają znaczący wpływ również na bezpieczeństwo żywności. Rozwój wielu mikrobów prowadzi do przyspieszonego zepsucia się artykułów spożywczych, zwłaszcza świeżych i z krótkimi terminami przydatności. To oczywiście może spowodować olbrzymie straty w firmach, zajmujących się produkcją i przetwarzaniem żywności. 

Tymczasem insekty i gryzonie niszczą żywność poprzez żerowanie na niej. Wiele gatunków tych szkodników doskonale przystosowało się do życia w sąsiedztwie człowieka, a co za tym idzie do spożywania pokarmów, którymi się żywimy. Niestety, artykuły spożywcze, które noszą ślady żerowania, powinny być utylizowane. Pod żadnym pozorem nie można dopuścić ich do spożycia przez ludzi, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, iż podczas żerowania insekta lub gryzonia zostały one skażone zarazkami chorób wymienionymi w poprzednim akapicie.

Ochrona mienia — jakie szkody mogą wyrządzić szkodniki w firmie i jakie koszty wiążą się z ich naprawą?

Nie sposób również pominąć materialnych szkód, które w firmie mogą spowodować zarówno insekty, jak i gryzonie. Już samo ich zagnieżdżenie się często prowadzi do uszkodzeń konstrukcji obiektu. Szkodniki niszczą elewacje i ściany, ale także instalacje (elektryczne, wod-kan). 

Poza tym wiele z nich uszkodzić może wytwarzane lub składowane w firmie produkty i nie chodzi tylko o żywność, ale również np. tekstylia, odzież, komponenty z tworzyw sztucznych i naturalnych itp. Insekty i gryzonie zniszczą także pomieszczenia biurowe oraz ich wyposażenie. 

Koszty napraw wszystkich tych szkód trudno oszacować, ponieważ zależą one od konkretnego przypadku. Warto jednak wiedzieć, że przegryziona przez szczury instalacja elektryczna nieraz była źródłem pożaru, a instalacja wod-kan – zalania pomieszczeń. 

Pod uwagę trzeba wziąć także koszty związane z utratą reputacji obiektu, w którym wykryto obecność szkodników. Ich zdjęcie w pokoju czy na sali restauracji szybko zyska ogromną popularność w mediach społecznościowych, a to skutkuje anulowanie rezerwacji 

Zgodność z przepisami — jakie wymagania dotyczące dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji są określone w prawie?

Konkretne działania, związane z dezynsekcją, deratyzacją i dezynfekcją, zawarte są w przepisach HACCP. Znajdziemy w nich informacje nie tylko o tym, że te zabiegi powinny być wykonywane niezwłocznie po wykryciu zagrożenia, ale także wytyczne dotyczące sposobów monitorowania tego typu zagrożeń. HACCP dotyczy jednak tylko branży spożywczej. 

W firmach z innych sektorów nie obowiązują ścisłe przepisy dotyczące dezynsekcji, deratyzacji czy dezynfekcji. Jednak konieczność doraźnego przeprowadzenia tych zabiegów ogólnie wynika zapisów w  Kodeksie pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy. Trudno także ignorować obecność szkodników w firmie. 

W czasach pandemii wielu przedsiębiorców przekonało się, że regularnie przeprowadzana profesjonalna dezynfekcja skutecznie chroni nie tylko przed Covid-19, ale także sezonową grypą. Ponieważ w okresach jej występowania spadła liczba zwolnień lekarskich pracowników, którzy pracowali w pomieszczeniach uprzednio poddanych odkażaniu. 

Profesjonalizm i zaangażowanie — jakie korzyści wynikają z zatrudnienia profesjonalnej firmy DDD do zwalczania szkodników?

Zatrudnienie profesjonalistów z branży DDD do zwalczania szkodników zapewnia wiele korzyści. Po pierwsze amatorska dezynsekcja, deratyzacja czy dezynfekcja w firmie w najlepszym wypadku okaże się tylko nieskuteczna. Natomiast w najgorszym może doprowadzić do zatrucia pracowników lub kontrahentów środkami o działaniu toksycznym. Liczyć należy się także z dużymi wydatkami na samodzielny zakup preparatów oraz dodatkowym wynagrodzeniem dla pracownika, który zgodzi się przeprowadzać tego typu zabiegi, o ile w ogóle znajdzie się na to chętny. 

W takim kontekście skorzystanie z usług profesjonalnej firmy DDD z pewnością okaże się tańsze. Przenosi to również odpowiedzialność z przedsiębiorcy na technika DDD za ewentualne błędy popepłnone podczas zabiegów. Zresztą profesjonalna dezynsekcja, deratyzacja i dezynfekcja charakteryzują się wyjątkowym bezpieczeństwem dla osób postronnych. Odpowiada za to właśnie przeszkolony i doświadczony technik, który dysponuje specjalistycznymi preparatami oraz sprzętem do ich aplikacji. 

Planowanie działań — jak zaplanować regularne działania dezynsekcyjne, deratyzacyjne i dezynfekcyjne w firmie?

Zwykle tak już to bywa, że tańsza i wygodniejsza od doraźnych działań okazuje się profilaktyka. Nie inaczej jest w przypadku dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji w firmach. Problem polega jednak na tym, że planowanie skutecznych działań w tych aspektach wcale nie jest proste. Wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy z zakresu DDD oraz kierunków pokrewnych (np. obszarów entomologii czy zoologii). 

Dlatego w praktyce planowanie działań związanych ze zwalczaniem insektów, gryzoni i mikrobów najlepiej powierzyć profesjonalistom z DDD. Po zapoznaniu się ze specyfiką Twojego biznesu oraz firmowymi obiektami technik Dezpro opracuje dla Ciebie skuteczny plan działań, który znacznie ograniczy lub nawet wyeliminuje zagrożenie powodowane przez szkodniki i zarazki. 

Dla firm z sektora gastronomicznego mamy ofertę opieki HACCP, w ramach której zajmujemy się również prowadzeniem stosownej dokumentacji. Przedsiębiorców z innych branż zachęcamy do kontaktu, dzięki któremu zyskają profesjonalne wsparcie w zwalczaniu insektów, gryzoni oraz dezynfekcji.

Edukacja pracowników — jakie szkolenia i informacje powinni otrzymać pracownicy w zakresie higieny i zwalczania szkodników?

Oczywiście wszystkie te działania powinna wspierać edukacja pracowników firmy. Chodzi o przekazane wiedzy o tym, w jaki sposób ich codzienne nawyki i zaniedbania mogą przyczynić się np. do zagnieżdżenia szkodników. W tym celu można podwładnych wysłać na dedykowane szkolenia zewnętrzne, ale w praktyce najczęściej wykonuje się to w ramach wewnętrznych spotkań. 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, nasz technik przeprowadzi tego typu szkolenie z Twoimi pracownikami. Zakres tematyczny zawsze dopasowany jest do specyfiki Twojego biznesu, co zwiększa efektywność takiego spotkania. Wyjaśniamy, co należy robić, a czego unikać, aby nie wabić insektów i gryzoni oraz ograniczyć ryzyko skażenia biologicznego. Podpowiadamy, jak zwalczać te zagrożenia. Oferowane przez nas szkolenie może być dobrą inwestycją w pracownika, z którego on też będzie zadowolony.

Monitorowanie efektów — jakie narzędzia i metody stosować do monitorowania skutków?

W przypadku gryzoni sprawa jest dość prosta, ponieważ o efektywności podjętych działań świadczą martwe i schwytane osobniki. Efektem dezynsekcji jest brak obserwacji insektów oraz ich śladów. Skuteczność dezynfekcji można potwierdzić np. za pomocą wymazówki, czyli testu na obecność mikrobów na badanych powierzchniach. 

Niezależenie od tych działań często podejmuje się czynności, których celem jest stały monitoring obecności szkodników. Chodzi np. o rozstawianie pułapek na gryzonie w pomieszczeniach rzadko umieszczanych (na poddaszach, w nieużywanych magazynach i schowkach itp.) oraz pułapek klejowych na insekty. Poza tym w ramach współpracy z firmami nasi technicy przeprowadzają regularne kontrole obiektów klientów pod kątem obecności szkodników.